บริการงานระบบภาครัฐ

SMART CITY

คลิกปรึกษาฟรี

 เสียงไร้สายโซล่าเซลล์

คลิกปรึกษาฟรี

 เสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปรึกษาฟรี

เสียงตามสายไฟเบอร์

บนเครือข่ายกล้องจรปิดที่มีอยู่เดิม

คลิกปรึกษาฟรี

ตัวอย่าง การใช้งาน

กล้องวงจรปิดงานราชการมาตรฐาน ICT

 

คลิกปรึกษาฟรี

ประปาหมู่บ้าน โซล่าเซลล์

คลิกปรึกษาฟรี

บริษัทมหาซอฟท์ จำกัด

848 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170

092 752 6060