Author Archives: admin

ค้นหาผลเลือกตั้ง

อบต. 2564 ทั่วประเทศ ประชาชนที่ต้องการ ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ รวมกว่า 5,300 แห่ง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://ele.dla.go.th/public/score.do โดยกรอก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับขั้นตอนการ ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต. เลือกที่ แถบผลคะแนน ด้านบน เลือกจังหวัด / อำเภอ / และตำบล ตามลำดับ คลิก เลือกค้นหา ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.