ค้นหาผลเลือกตั้ง

ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564

ประชาชนที่ต้องการ ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ รวมกว่า 5,300 แห่ง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ ele.dla.go.th/public/score.do โดยกรอก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับขั้นตอนการ ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.
 
1. เลือกที่ แถบผลคะแนน ด้านบน
 
2. เลือกจังหวัด / อำเภอ / และตำบล ตามลำดับ
 
3. คลิก เลือกค้นหา
 
4. ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.
Learn more

อบต. 2564 ทั่วประเทศ

ประชาชนที่ต้องการ ตรวจสอบผลการเลือกตั้งอบต. 2564 ทั่วประเทศ รวมกว่า 5,300 แห่ง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://ele.dla.go.th/public/score.do โดยกรอก จังหวัด อำเภอ ตำบล ตามลำดับขั้นตอนการ ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.

  1. เลือกที่ แถบผลคะแนน ด้านบน
  2. เลือกจังหวัด / อำเภอ / และตำบล ตามลำดับ
  3. คลิก เลือกค้นหา
  4. ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิก อบต.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *